Home

Dear contesters,

please plan the next SSB part of the OK-OM DX contest in your calendars: 10.4. - 11.4. 2021

contest rules: http://okomdx.crk.cz/index.php?page=english-2

We wish you a lot of success in the contest and look forward to seeing you!


Vážení příznivci OK-OM DX SSB závodu,

prosím naplánujte si ve svých kalendářích letošní SSB část OK-OM DX contestu: 10.4. - 11.4. 2021

platné podmínky závodu: http://okomdx.crk.cz/index.php?page=cesky-2

Přejeme vám v závodě hodně úspěchů a těšíme se na slyšenou!

 

 

 Next page: News