Home

Dear contesters,

Thank you very much for your participation in the OK-OM DX SSB contest 2020. For the final evaluation, we received a record number of Logs: 826 + 12SWL!!!

Here you can see final results for EU stations and for DX stations (outside EU)

Please do not use the following browsers to download the certificates from the contest: Opera and Chrome.

Thank you for understanding.


Vážení příznivci OK-OM DX SSB závodu,

Děkujeme všem za účast v letošním závodě. K závěrečnému vyhodnocení jsme obdrželi rekordní počet deníků: 826 + 12SWL!!!

Zde si můžete prohlédnout konečné výsledky.

Prosím, pro stahování certifikátů ze závodu nepoužívejte tyto prohlížeče: Opera a Chrome.

Děkujeme za pochopení.
Next page: News