id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
168486 3500 CW 14.11.2015 23:49 OM7LW 599 LUC UA3YAA 599 018 11223
11223 3500 CW 14.11.2015 23:49 UA3YAA 599 018 OM7LW 599 LUC 168486