id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
168580 14000 CW 15.11.2015 07:46 OM7LW 599 LUC UA3YAA 599 089 11294
11294 14000 CW 15.11.2015 07:46 UA3YAA 599 089 OM7LW 599 LUC 168580