id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
227842 7000 CW 14.11.2015 16:55 OM/HA5RT 599 DET LZ5W 599 166 240483
240483 7032 CW 14.11.2015 16:56 LZ5W 599 166 OM/HA5RT 599 DET 227842