id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
228394 7000 CW 15.11.2015 01:33 OM/HA5RT 599 DET UA3YAA 599 045 11250
11250 7000 CW 15.11.2015 01:33 UA3YAA 599 045 OM/HA5RT 599 DET 228394