id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
228449 3500 CW 15.11.2015 03:15 OM/HA5RT 599 DET UA3YAA 599 055 11260
11260 3500 CW 15.11.2015 03:15 UA3YAA 599 055 OM/HA5RT 599 DET 228449