id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
228652 14000 CW 15.11.2015 08:39 OM/HA5RT 599 DET LZ5W 599 537 240852
240852 14033 CW 15.11.2015 08:39 LZ5W 599 537 OM/HA5RT 599 DET 228652