id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
228821 21000 CW 15.11.2015 11:10 OM/HA5RT 599 DET UA6HFI 599 122 107505
107505 21011 CW 15.11.2015 11:10 UA6HFI 599 122 OM/HA5RT 599 DET 228821