id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
255122 14000 CW 14.11.2015 14:32 OL2U 599 EMO UT4UQ 599 44 169838
169838 14037 CW 14.11.2015 14:32 UT4UQ 599 044 OL2U 599 EMO 255122