id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
259049 14000 CW 15.11.2015 09:51 OM4F 599 PUC UA3YAA 599 134 11340
11340 14000 CW 15.11.2015 09:51 UA3YAA 599 134 OM4F 599 PUC 259049