id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
48907 14037 CW 15.11.2015 11:17 OK2EA 599 HVS UA3YAA 599 158 11364
11364 14000 CW 15.11.2015 11:17 UA3YAA 599 158 OK2EA 599 HVS 48907