id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
71728 14045 CW 15.11.2015 09:51 OK7XC 599 CTA UA3YAA 599 133 11339
11339 14000 CW 15.11.2015 09:50 UA3YAA 599 133 OK7XC 599 CTA 71728