Home

Dear contesters,

Thank you very much for your participation in the OK-OM DX CW contest 2019.

Here you can see PRELIMINARY RESULTS: http://okomdx.crk.cz/index.php?page=2019-3

Thanks to everyone who posted their log. This year we received 1 064 logs for evaluation.

We would like to publish the final results within 30days.
In case of errors, problems or uncertainties, please contact us via this email: okomdxcontest@gmail.com

Vážení příznivci OK-OM DX CW závodu,

Děkujeme všem za účast v letošním závodě.

Zde si můžete prohlédnout PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY: http://okomdx.crk.cz/index.php?page=2019-3

Děkujeme všem, kteří svůj deník zaslali. Letos jsme do vyhodnocení přijali 1 064 logů.

Nejpozději do 30dnů bychom rádi publikovali FINÁLNÍ VÝSLEDKY.
V případě chyb, problémů či nejasností se prosím obraťte na nás prostřednictvím tohoto e-mailu:  okomdxcontest@gmail.com

 

Next page: News