Česky


Podmínky OK-OM DX SSB Contestu 2019


1. Pořadatel

Český radioklub, ČRK, ve spolupráci se Slovenským radioklubem, SARA, vyhlašuje mezinárodní „OK-OM DX SSB Contest 2019“.

2. Termín závodu

Vždy druhý celý weekend v dubnu. Tedy 12:00 UTC 13. 4. - 12:00 UTC 14. 4. 2019.

3. Kategorie:

o SOAB - jeden operátor – všechna pásma – výkon do 1500 W,
o SOAB - jeden operátor – všechna pásma – výkon do 100 W,
o SOAB - jeden operátor – všechna pásma – výkon QRP do 5 W,
o SOSB - jeden operátor - jedno pásmo, (6 pásem: 160, 80, 40, 20, 15, 10 m), kategorie: HP, LP, QRP,
o MOST - více operátorů, jeden vysílač,
o MO2T - více operátorů, dva vysílače,
o SWL - posluchači – všechna pásma.
Všechna pásma 1,8 - 28 MHz mimo pásem WARC.
3.1 Účastník se může zúčastnit všepásmové i více jednopásmových kategorií současně. Může se přihlásit do až sedmi kategorií – všechna pásma, 160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m a získat až šest diplomů.
3.2 Účastníci, kteří se zúčastní závodu pouze na jednom pásmu, ale naváží v závodě spojení i na jiných pásmech, pošlou pro kontrolu i deník z ostatních pásem.
3.3 Účastníci jsou rozděleni na svět, Evropa, OK+OM.

4. Všeobecná pravidla

4.1 Vysílače a přijímače musí být umístěny v kruhu o průměru maximálně 500 m a všechny antény musí být se zařízením spojeny kabely - napáječi.
4.2 Všechny kategorie umožňují volné použití packetu a WEB-clusterů.
4.3 Využití IP sítě ke vzdálenému příjmu, včetně internetových radiostanic pro vzdálený příjem, je nespor-tovní a je důvodem k diskvalifikaci.
4.4 Self-spotting není dovolen. Domluva spojení pomocí telefonu, internetu a další podobných prostředků před i během závodu, je zakázána.
4.5 Využití jiných značek k udržení pracovního kmitočtu na dalších pásmech, domlouvání skedů a domlouvání přeladění k získání násobičů je zakázáno.
4.6 Jeden operátor se může přelaďovat po pásmech bez omezení – smí vysílat pouze jeden signál v libovol-ném okamžiku.
4.7 Stanice v kategorii jeden operátor je stanice obsluhovaná pouze jednou osobou, která vykonává vše spojené s provozem stanice, tj. provoz, logování, a práce se clusterem.
4.8 MOST stanice jsou omezeny desetiminutovým pravidlem. Počáteční čas je určen okamžikem prvního spojení na daném pásmu. Smí být vysílán pouze jeden signál v libovolném okamžiku. Výjimkou je signál na dalším pásmu, avšak jen při navazování spojení s novým násobičem. I toto další pásmo je omezeno desetiminutovým pravidlem a není povoleno na tomto dalším pásmu volat výzvu. Pokud jsou navázána spojení, která tomuto ustanovení odporují, mohou být uvedena v deníku, nebudou však započítána ani penalizována, budou použita pro kontrolu a budou započitatelná pro protistanici.
4.9 MO2T (Multi Op, dva vysílače): Maximálně dva vysílané signály na dvou různých pásmech v libovolném okamžiku. Jeden každý vysílač se může přeladit z pásma na pásmo osmkrát za hodinu (00-59 minuta hodiny). Například změna ze 40 m na 80 m – zde spojení a zase zpět představuje dvě přeladění. Obě stanice mohou uskutečnit jakákoli spojení.

5. Soutěžní kód:

5.1 Stanice mimo OK-OM: report + číslo spojení počínaje 001.
5.1.1 MOST mohou používat číslování celkové nebo na každém pásmu zvlášť.
5.1.2 MO2T mohou používat číslování buď na každém pásmu samostatně, nebo za každou stanici samo-statně. Spojení za každou stanici musí být v LOGu označena.
5.2 OK + OM stanice: report + okresní znak (tři písmena).

6. Body za spojení:

6.1 OK + OM stanice:
o QSO s vlastní zemí - 2 body,
o QSO s jinou zemí na vlastním kontinentu - 3 body,
o QSO s jiným kontinentem - 5 bodů.
Pozn.: OK a OM jsou různé země DXCC, QSO OK-OM platí za 3 body.
6.2 Stanice mimo OK – OM:
o QSO s OK + OM stanicí - 10 bodů,
o QSO s vlastní zemí - 1 bod,
o QSO s jinou zemí na vlastním kontinentu - 3 body,
o QSO s jiným kontinentem - 5 bodů.
6.3 Stanice /MM neplatí za násobič, platí však vždy za 5 bodů.
6.4 SWL stanice musí zaznamenat jednu nebo obě stanice ve spojení, jinak pro ně platí stejná pravidla.

7. Duplikáty:

7.1 Duplikát je spojení navázané se stejnou stanicí na stejném pásmu opakovaně. Pokud je první spojení platné, každé další platí za 0 bodů. Pokud je první spojení neplatné, je další spojení platné.
7.2 Duplikáty se v deníku ze závodu uvádějí. Není nutno je označovat.

8. Násobiče:

Jsou užity dva typy násobičů:
o každý okres OK a OM na každém pásmu zvlášť,
o každá země DXCC a WAE na každém pásmu zvlášť.

9. Celkové skóre:

Celkové skóre je součin bodů za spojení vynásobený součtem obou typů násobičů (OK/OM okresy + země DXCC/WAE). Celkové skóre je vypočteno pořadatelem po ukončení počítačového zpracování.

10. Podmínky příjmu LOGů:

10.1 Logy jsou přijímány pouze elektronicky ve formátu CABRILLO.
10.2 LOGy jsou přijímány pouze přes webové rozhraní na adrese http://okomdx.crk.cz.
10.3 Všechny časy musí být uvedeny v UTC.
10.4 Všechny vyslané a přijaté informace musí být v LOGu zaznamenány.
10.5 V hlavičce elektronického logu nesmí chybět informace o kategorii, emailová a poštovní adresa účast-níka.
10.6 Účastníci kategorií LowPower a QRP musí popsat své zařízení a antény – použijí comments/soapbox v Cabrillu.
10.7 Pokud se z neidentifikovatelných důvodů nepodaří deník odeslat přes webové rozhraní, zašle se na adresu „okomdx at crk.cz“.

11. Deníky

11.1 Deníky musí být doručeny pořadateli do 7 dnů po ukončení závodu.... (21. dubna 2019, 23:59 UTC)
11.2 Úspěšné doručení deníku je ihned potvrzeno na webu, současně je poslán potvrzující email na adresu uvedenou v hlavičce CABRILLO souboru.
11.3.Posluchačský deník je nutno zaslat v elektronické podobě na e-mail  okomdxc [zavináč] crk.cz


12. Diplomy a plakety:

12.1 Plaketu získají vítězové základních kategorií, pokud bude existovat sponzor pro danou kategorii. Jedna stanice může v daném ročníku získat maximálně jednu plaketu, a to za kategorii, ve které získala nejvíce bodů.
12.2 Všichni účastníci si mohou stáhnout elektronický diplom ve formátu pdf. Diplomy budou ke stažení pro všechny účastníky a všechna umístění. Papírové diplomy nebudou rozesílány.

13. Shrnutí

13.1 Každému účastníku, který doručí pořadateli deník, bude na WEBu zpřístupněn UBN report, výsledky, a bude mít k disposici potvrzení o spojeních navázaných s OK a OM okresy.
13.2 Další informace o OK-OM DX SSB Contestu lze získat na adrese „okomdx at crk.cz“
13.3 Rozhodnutí vyhodnocovatele OK-OM DX SSB Contestu je konečné.

Podle posledních informací podporují tento závod tyto deníky:

Win-Test  http://www.win-test.com/

N1MM http://www.n1mm.com/ , UDC soubor s nastavením závodu OKOM DX SSB.zip

Postup pro N1MM: stáhnout OKOM DX SSB.zip
Zip sa rozbali do adresáře UserDefinedContest , který je v adresáři N1MM Logger
Spusti sa N1MM , zvolí se
File
New Log in Database
Tam si vybere typ závodu : OKOMDXS nebo OKOMDXS_DX ( podla toho, jestli je OK/OM alebo mimo OK/OM )
A spusti se log  (díky Tibore OM3RM a Vilo OM0AAO za info)

WriteLog http://www.writelog.com/

EI5DI http://www.ei5di.com

AAlog http://www.aalog.com/

TR4W   http://www.ok1fhi.cz/tr4w-software.html

UCXLOG http://www.ucxlog.org/

DXLOG http://www.dxlog.net/

Pořadatelé OK-OM DX SSB Contestu zvou všechny radioamatéry k účasti!


Previous page: English
Next page: 2018