id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
69275 14105 RY 17.12.2016 14:53 YO5BYV 599 20 YU1RH 599 15 147399
147399 14085 RY 17.12.2016 14:52 YU1RH 599 15 YO5BYV 599 20 69275